שאלון הילד השלם

שאלון שעוזר לזהות את הרגישות אצל הילד שלך ולבנות בעזרת התרגילים המצורפים תוכנית מוטורית שתעזור לאזן רגישויות אלו.

התוכן מתאים לילדים בריאים בעלי התפתחות תקינה וכל הנאמר בה בגדר המלצה בלבד

19.00

ויסות חושי
The Butterfly Button