צ׳קליסט מיטת מעבר

צקליסט שמפרט את שלב ההכנה, לפני המעבר למיטה החדשה, ותוכניות פעולה ללימוד הרדמות עצמאיות במיטת המעבר ללא נוכחות הורית בחדר . מכיל בתוכו סדר יום, רשימת קניות, כלים מעולם הדרכת ההורים, תרגילים בתשתית הסנסומוטרית ומשימות לשלב ההכנה, שלב המעבר ושל לימוד ההרדמות העצמאיות.

התוכן מתאים לילדים בריאים בעלי התפתחות תקינה וכל הנאמר בו הינו בגדר המלצה בלבד.

29.00

בעיות הרדמה פעוטות
The Butterfly Button