פלאנר תזונה ready,start,eat!

פלאנר תזונה דיגיטלי המסביר כיצד ומתי לחשוף נכון לאוכל. מכיל בתוכו עבודת הכנה ורשימת קניות לשלב הטעימות, צק ליסט חשיפה למאכלים, סדרי יום מותאמים לפי גיל, הרכבי ארוחות מותאמים לפי גיל, תפריט שבועי, מתכונים ושאלון לזיהוי רגישות חושית ותרגילים לבניית תוכנית מוטורית .

התוכן מתאים לילדים בריאים בעלי התפתחות תקינה וכל הנאמר בו הינו בגדר המלצה בלבד

45.00

מעבר למוצקים
The Butterfly Button