הרצאה במתנה

מתנה לחברה או לקרובת משפחה- הרצאה בנושא שינה, התפתחו, ויסות חושי לפי והאתגר איתו היא מתמודדות.

ההרצאות מתאימה לילדים בריאים בעלי התפתחות תקינה וכל הנאמר בה בגדר המלצה בלבד.

 

הקפידי להזין את שם ההרצאה הנבחרת וכתובת המייל של מקבלת המתנה בשדה הרלוונטי על מנת שתשלח עבורה גישה להרצאה.

 

65.00

NEW PARENTS GIFTS
The Butterfly Button